# SecondBannerAltListing

خرید سیم کارت های رند ترتیبی

ُسیم کارت های رند ترتیبی از جمله سیم کارت های رند همراه اول می باشد که برای خرید می تواند بسیار عالی باشد.

سیم کارت های ترتیبی

این دسته از سیم کارت ها از دسته سیم کارت های رند می باشند، که در آن باید سه شماره به ترتیب عدد پشت هم قرار بگیرند. اگر تعداد شماره های ترتیبی بیشتر شود ارزش مالی خط بیشتر شده و به یاد ماندن آن در حافظه مخاطبان بسیار راحت تر می باشد. این دسته از سیم کارت ها برای افرادی که که نیاز به حفظ شدن شماره شان توسط مخاطب دارند بسیار کارآمد می باشد. سیم کارت های ترتیبی به دو قسمت تقسیم می شوند که ترتیبی از ابتدا و ترتیبی از انتهای شماره تلفن نام دارد.سیم کارت های ترتیبی یکی از نوع های سیم کارت دائمی می باشد این سیم کارت نوع جدیدی می باشد اما از قدیمی ترین سیم کارت های همراه اول سیم کارت های کد 1 می باشد.

خرید سیم کارت رند

خرید سیم کارت رند در بازار یکی از محبوبترین کار ها در بازار خرید و فروش سیم کارت می باشد. و به دلیل تقاضای زیاد مردم نسبت به داشتن سیم کارت رند قیمت سیم کارت های رند همراه اول نسبت به سیم کارت های معمولی همراه اول محبوبیت بیشتری دارد.از بین تمام سیم کارت های همراه اول سیم کارت آیینه ای بسیار با محبوب می باشد.

خرید سیم کارت ترتیبی

سیم کارت ترتیبی که از قبل هم به آن اشاره ای شده است سیم کارت هایی که اعداد آن در کنار هم ترتیب و شکل خاصی را ایجاد کرده اند نسبت به سیم کارت های معمولی قیمت بیشتری را دارند برای خرید سیم کارت ترتیبی همراه اول می توانید از فیلتر بالای سایت جهت پیدا کردن سریع تر و مشاهده سیم کارت مورد نظر اسفاده نمایید.شما برای خرید سیم کارت به صورت قسطی می توانید به بادجه های خرید سیم کارت همراه اول مراجعه نمایید.

سیم کارت های ترتیبی از ابتدای پیش شماره

 به سیم کارت هایی که از ابتدای پیش شماره حداقل باید 3 رقم آن به ترتیب شمارش اعداد قرار بگیرند. می توان شماره های زیر را برای سیم کارت های ترتیبی از ابتدای شماره مثال زد:

  • ****09125678
  • ****09356789
  • ***0912456
  • ***0935456

سیم کارت های ترتیبی از انتها

 به سیم کارت هایی که از انتهای شماره حداقل باید 3 رقم آن به ترتیب شمارش اعداد قرار بگیرند. می توان شماره های زیر را برای سیم کارت های ترتیبی از انتهای شماره مثال زد:

  • 09120000234
  • 093500000234

قابل توجه است که می توان سیم کارت های ترتیبی را به صورت معکوس از جهت شمارش اعداد نیز در نظر گرفت که در آن ها اعداد از بیشتر به کمتر پشت سر هم به ترتیب قرار می‌گیرند. ولی ارزش مالی این دسته سیم کارت ها پایین تر است. به طور مثال:

  • 0912987654000
  • 093598765000

برای خرید سیم کارت های زند همراه اول می توانید با مراجعه به شعب بهبودی موبایل به صورت اقساطی سیم کارت خود را خریداری کنید.

شرایط اقساط مناسب خود را انتخاب کنید.
0912 106 85 85
اقساط 4 ماهه
4 ماهه
5 ماهه
6 ماهه
7 ماهه
8 ماهه
9 ماهه
10 ماهه
30%
40%
50%
60%
مبلغ سیم کارت:
192.333.000 تومان
پیش پرداخت:
192.000 تومان
مانده:
2.333.000 تومان
درصد سود:
3.5%
سود ماهانه:
مجموع سود:
2.333.000 تومان
تعداد اقساد:
192.333.000 تومان
بهای تمام شده:
192.000 تومان
پرداخت ماهانه:
2.333.000 تومان

شرایط خرید اقساطی سیم کارت

جهت خرید اقساطی سیم کارت ( اجاره به شرط تملیک ) نیازی به چک، سفته و ضامن نمی باشد و همراه با قرارداد مکتوب ، سیم کارت تحویل خریدار می گردد .
جهت خرید اقساطی سیم کارت ( اجاره به شرط تملیک ) نیازی به چک، سفته و ضامن نمی باشد و همراه با قرارداد مکتوب ، سیم کارت تحویل خریدار می گردد .
جهت خرید اقساطی سیم کارت ( اجاره به شرط تملیک ) نیازی به چک، سفته و ضامن نمی باشد و همراه با قرارداد مکتوب ، سیم کارت تحویل خریدار می گردد .